BPS background pattern
BPS background pattern

Co to jest PPE ?
Co zyskuje pracodawca?
Co zyskuje pracownik?
Czy do PPE można samemu odkładać oszczędności?
Kto i jak zarządza środkami zgromadzonymi na PPE?
A podatek „Belki”?
Co się stanie ze zgromadzonymi środkami w przypadku mojej śmierci?
Czy można prowadzić PPE wspólnie, np. z małżonkiem?
Czy posiadając PPE lub inny program emerytalny mogę posiadać IKE/IKZE?