Michał Jakubowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Pluta

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Grzywna

Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Korpus

Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Pasik – Stawikowska

Członek Rady Nadzorczej
BPS background pattern
BPS background pattern