Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez EOS 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez EOS 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
Informacja dla Uczestników BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji
W związku z wystąpieniem przesłanki likwidacji Funduszu BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji (dalej: BPS SFIO w likwidacji lub Fundusz) informujemy,  że likwidatorem Funduszu jest ING Bank Śląski S.A.
OGŁOSZENIE O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI OTWARCIA LIKWIDACJI BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Funduszu, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5) statutu Funduszu. Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. postanowił o otwarciu likwidacji w dniu 12 kwietnia 2024 r.
Zmiana Regulaminu IKE/IKZE z dniem 26 marca 2024 roku
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje że zmianie ulega „Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)”. Nowy Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 marca 2024 r. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem.
29 marca 2024 roku czas pracy naszej infolinii będzie skrócony
29 marca 2024 roku nie odbędzie się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych, w związku z czym czas pracy naszej infolinii będzie skrócony do godz. 13:00.
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LUTEGO 2024 R. O ZMIANIE STATUTU BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego zmiany treści Statutu BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 20 lutego 2024 roku.
Ogłoszenie o zmianie statutu SEJF PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W LIKWIDACJI z dnia 5 lutego 2024 r.
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”) informuje o zmianie statutu SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”) z dniem 5 lutego 2024 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE I USTALENIU TEKSTU JEDNOLITEGO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 STYCZNIA 2024 ROKU
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego zmiany treści Prospektu BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 11 stycznia 2024 roku.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE I USTALENIU TEKSTU JEDNOLITEGO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 STYCZNIA 2024 ROKU
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego zmiany treści Statutu BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 11 stycznia 2024 roku.
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2024 R. O ZMIANIE STATUTU BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego zmiany treści Statutu BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 11 stycznia 2024 roku.
TRZECIE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI SEJF PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W LIKWIDACJI
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”) informuje o otwarciu w dniu 21 listopada 2023 r. likwidacji SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”).
DRUGIE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI SEJF PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W LIKWIDACJI
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”) informuje o otwarciu w dniu 21 listopada 2023 r. likwidacji SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”) .