15.11.2022 09:25
Bartosz Stryjewski - Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.