09.06.2022 15:08
Bartosz Stryjewski - Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.