21.04.2022 16:28
Kacper Żak - Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.