17.04.2023 14:26
Bartosz Stryjewski - Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.