15.03.2022 17:54
Bartosz Stryjewski - Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.