16.03.2023 09:33
Bartosz Stryjewski - Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.