19.01.2023 16:53
Bartosz Stryjewski - Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.