25.02.2022 09:55
Bartosz Stryjewski - Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.